Anpassa sidan

Textstorlek

Du kan ändra storlek på text och kolumner genom att använda webbläsarens inställningar. Beroende på vilken webbläsare du använder kan du :


  • Ändra storleken genom att under menyn Visa välja Textstorlek eller Zoom.
  • Öka storleken genom att trycka på tangenten Ctrl (Commando i MacOS) och sedan på +. Minska storleken genom att trycka på tangenten Ctrl (Commando i MacOS) och sedan på -.
  • Ändra storlek/zooma genom att hålla ned Ctrl i Windows och sedan skrolla med hjulet om du har en mus med ett skroll-hjul.
  • Har du anpassat textstorleken i ditt operativsystem kan det också att påverka utseendet på vår webbplats.


Andra anpassningar

Om du vill ha en annan färgsättning eller vill påverka tillgängligheten på något annat sätt är det bäst att använda de hjälpmedel som finns inbyggda i Windows, MacOS och många Linuxversioner. Det underlättar användandet för webbplatsen. Titta i manualen för din dator så får du mer info.